Welkom!

Over ons

Bio Kidz biedt kinderopvang met een persoonlijk karakter. De kinderen staan bij ons helemaal centraal. Samen met ouders/verzorgers zorgen wij voor een veilig en ontwikkelingsgericht opvoedklimaat waarin een kind zich veilig en op zijn/haar gemak voelt. Dat zijn tenslotte de basisvoorwaarden voor een kind om zich lichamelijk, geestelijk en sociaal goed te kunnen ontwikkelen.

Wij zien het als onze taak om kinderen te begeleiden in hun individuele ontwikkeling en in het samenleven in een groep. Onze begeleiding zien wij dan ook als aanvulling op de opvoeding thuis.

Op onze website hopen wij u van voldoende informatie te kunnen voorzien. Mocht u andere specifieke vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen middels het onderstaand contactformulier. Wij streven ernaar binnen twee werkdagen contact met u op te nemen.

Lijkt het u fijn om langs te komen voor een rondleiding of een kennismakingsgesprek, ook dan bent u van harte welkom.

Ontwikkelingsgerichte zorg & mentorschap

Ieder kind een mentor

Bij ons krijgt ieder kind een mentor, dit is altijd een vaste pedagogische medewerker op de groep waar uw kind zit. De mentor bespreekt periodiek de ontwikkeling van het kind met de ouders en is het aanspreekpunt voor ouders bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van hun kind. Deze ontwikkeling wordt middels het observatiesysteem KIJK!, dit systeem wordt op basisscholen en kinderopvang gebruikt om kinderen te observeren, te registeren en vooral te stimuleren.

Open communicatiesfeer

Als team van Bio Kidz hechten wij grote waarde aan het contact met ouders. Op alle locaties hangt er een open communicatiesfeer, dit draagt bij tot het welbevinden van de kinderen èn ouders.

Zorgcoach & pedagogisch adviseur

Bij Bio Kidz zijn er een zorgcoach en pedagogisch adviseur werkzaam die het management en de pedagogisch medewerkers adviseert op pedagogisch gebied. Naar behoefte wordt een zorgcoach ingezet om kinderen te observeren, begeleiden en te stimuleren.  Zij is ook het aanspreekpunt voor zowel ouders als medewerkers voor vragen & het geven van advies op gebied van opvoeding en ontwikkeling.

Een tweede huis

Bio Kidz is een kleinschalige organisatie met drie mooie locaties verspreid over Amsterdam. Iedere locatie heeft zijn eigen charme en op elke groep staan er maximaal drie (vaste) pedagogische medewerkers, wat uniek is.

  • Vaste pedagogisch medewerksters
  • Leeftijdsgenoten hebben een eigen groep
  • Thematisch programma (Uk & Puk)
  • Elke dag buiten spelen
  • Extra speelruimte
  • Goede inspectierapporten van de GGD

Ons doel is het bieden van een veilige evenwichtige basis voor de verdere groei en ontwikkeling van de kinderen tot zelfstandige, creatieve, weerbare en tolerante mensen. Daarbij gaan we uit van de basisrechten van het kind: ieder kind is een uniek mens, gedrag is een wisselwerking tussen kind en omgeving, ieder kind heeft recht op onvoorwaardelijke zorg en acceptatie van kinderen is onvoorwaardelijk.

Centraal in de werkwijze van Bio Kidz staat “Triple P”, dit staat voor Positief Pedagogisch Programma; een manier van opvoeden die erop gericht is om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen en op een opbouwende, niet-kwetsende manier om te gaan met het gedrag van kinderen. Wij denken dat de basis hiervoor ligt in een goede communicatie en positieve aandacht om kinderen te begeleiden en te ondersteunen in hun behoeften.

Biologisch en verantwoord eten

Gezonde voeding is belangrijk, zeker voor kinderen in de groei. De basis voor zowel een goede voeding, als de ontwikkeling van het eetgedrag, begint al van jongs af aan. Het belangrijkste doel van gezonde voeding bij kinderen is het leveren van energie en voedingsstoffen, die een gezonde groei en ontwikkeling mogelijk maken. Bio Kidz biedt zoveel mogelijk variatie aan. Streven is dat elk eet Daarnaast wordt er vier keer per week warm geluncht. De maaltijden zijn afgestemd op de voedingsbehoefte van het kind. Samen met de voedingsdeskundige worden de menu’s opgesteld.

Ons beleid richt zich op het samen eten. Alle eetmomenten geven wij veel aandacht. Er wordt gelachen en gekletst aan tafel en kinderen krijgen de mogelijkheid om nieuwe smaken te proberen. Kinderen worden gestimuleerd om nieuwe of andere producten en smaken te proberen, maar worden niet gedwongen.

Er wordt uiteraard rekening gehouden met kinderen die allergieën hebben, vegetarisch eten of bepaalde producten niet mogen eten.

In het menu houden we rekening met vlees vervangende producten zoals kidneybonen of linzen. Eten wordt zoveel mogelijk gescheiden bereidt voor kinderen die vanwege geloofsovertuiging of een allergie bepaalde producten niet mogen eten.  Wij houden rekening met het aanbieden van een alternatief.

Beleid

Het pedagogisch beleid van Bio Kidz blijft in beweging. Uitgangspunt van onze pedagogische visie is het spelenderwijs werken aan de brede ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters. Wij willen aansluiten bij de behoeften van kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) en daarmee een bijdrage leveren aan de opvoeding en ontwikkeling. Speciale aandacht gaat uit naar kinderen die extra begeleiding nodig hebben op een van de gebieden van hun ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld de taalontwikkeling of motoriek.

Kindercentrum Bio Kidz maakt gebruik van het voorschoolprogramma Uk en Puk, waarbij doelgericht wordt gewerkt aan de brede ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar. Er wordt gebruik gemaakt van een wekelijks wisselende activiteitenplanning, bestaande uit ontwikkelingsgerichte activiteiten gekoppeld aan thema’s, zoals ‘Wat heb jij aan vandaag?’ en ‘Eet smakelijk’. Deze activiteiten leren de kinderen nieuwe vaardigheden en stimuleren de spraak- en taal ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en motorische en zintuiglijke ontwikkeling. Daarnaast gebruiken wij bepaalde elementen uit de visie van Reggio Emilia, waarin de belevingswereld en de creativiteit van het kind centraal staan. In aansluiting op deze visie gaan wij uit van de competenties van het kind. Daarbij staan zelfredzaamheid en de manier van communiceren met en tussen kinderen centraal. Onze groepsruimten zijn ingericht met verschillende speelhoeken, waarbij het speelgoed zoveel mogelijk op kindhoogte staat.

 

Locaties

Kindercentrum Bio Kidz beschikt over twee kleinschalige groepen. Elke groep beschikt over mooi ingerichte ruimten en een gezamenlijke prachtige tuin.

Kindercentrum Bio Kidz

Kindercentrum Bio Kidz 1
Hoofdweg 235-H
1057 CV Amsterdam

tel: 020 370 49 94
email: info@kindercentrumbiokidz.nl

LOCATIE INFORMATIE

Kind inschrijven

Kind informatie

Achternaam kind*

Roepnaam kind*

Geboortedatum kind*

Ouder informatie

Naam ouder*

E-mailadres*

Telefoonnummer*

Adres*

Postcode*

Woonplaats*

Meer informatie

Locatie*

Startdatum

Opvangdagen

madiwoedovr

Pakket*

Voorkeur uren

Vragen en/of opmerkingen

* = verplicht