Algemeen

Openingstijden


Kindercentrum Bio Kidz is van maandag tot en met vrijdag geopend. Door met ruime en flexibele opvangtijden te werken willen wij het ouders/verzorgers gemakkelijk maken om werk en privé zo optimaal mogelijk te organiseren. Op alle locaties zijn wij dagelijks vanaf 07:30 t/m 18:30 geopend. Het is ook mogelijk om halve dagen af te nemen.

Opvangtijden
Brengen
Ophalen
 
Gehele dag
07:30 t/m 18:30


   

Ochtend
07:30 t/m 13:00
Tussen 07:30 & 09:30Tussen 12:30 & 13:00 

Middag
13:00 t/m 18:30
Tussen 12:30 & 13:00Tussen 16:30 & 18:30 

Afwijken van de tijden is mogelijk, wij vragen u om ons hier dan van op de hoogte te brengen. Ophalen door derden kan bij uitstek alleen wanneer dit van te voren door de ouders/verzorgers is doorgegeven.

Wilt u meer weten over onze opvangmogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Aanmelden en plaatsing

Het kiezen van de juiste opvang voor uw kind is geen eenvoudige opgave, er komt van alles bij kijken. Netals u willen wij dat uw kind in goede handen is, en hij/zij alle aandacht krijgt die úw kind nodig heeft en, nog belangrijker, zich veilig en vertrouwd voelt. U bent op zoek naar een beschermede, veilige en warme plek waar u uw kunt met een gerust hart kunt laten verblijven wanneer u werkt, studeert of me-time hebt.

Nieuwsgierig naar de sfeer, de ruimten, de medewerkers of andere kinderen bij Kindercentrum Bio Kidz? U bent van harte welkom op één van onze locaties! Neem voor het maken van een afspraak contact ons op.

Nadat u een rondleiding heeft gehad, kunt u ervoor kiezen om een aanmelding te doen via onze website. Vanaf dat moment wordt uw kind geplaats of op een wachtlijst gezet. De aanmelding is vrijblijvend. Pas nadat u een plaatsingsovereenkomst ontvangt, is de plaatsing definitief. 

Wennen

Voordat uw kind bij ons start, worden samen met u de wendagen en een intakegesprek ingepland. Uw kind kan op die manier op zijn/haar gemak kennismaken met de leidsters en andere kinderen, tevens wennen aan de binnen- en buitenruimten. De wendagen zien er als volgt uit:

1e wendag: 1,5 uur (samen met de ouders)
2e wendag: 2,5 uur (het eerste half uur samen met de ouders)
3e wendag: 3,5 uur (het eerste kwartier samen met de ouders)

Elke overeenkomst heeft een opzegtermijn van één maand. In geval van medische noodzaak of overlijden, kan de overeenkomst direct worden beëindigd. Als een kind vier jaar wordt, hoeft hiervoor geen opzegging plaats te vinden, de overeenkomst loopt dan automatisch af. 

 

Inschrijven

Wilt u uw kind alvast direct vrijblijvend inschrijven bij Kindercentrum Bio Kidz? Dat kan via het inschrijfformulier.

 

 

 

 

 

Hygiëne, veiligheid en gezondheid

Kindercentrum Bio Kidz heeft een actueel en verantwoord beleid omtrent hygiëne, gezondheid en veiligheid. Hiervoor is een risico-inventarisatie uitgevoerd op alle gebieden en gebaseerd daarop is een plan van aanpak geschreven. Alle “ongevallen” en ons handelen daarna worden geregistreerd en daar wordt jaarlijks een verslag van gemaakt. Alle gegevens zijn openbaar en terug te vinden in het kantoor.

Het beleid en het daarbij horende plan van aanpak wordt samen met de pedagogische medewerkers ontwikkeld. Middels het aanbieden van kinder-EHBO cursussen aan de vaste medewerkers wordt er zorg voor gedragen dat er tijdens de openingsuren altijd minimaal één professional is die een geldig kinderEHBO-certificaat heeft.

 

 

Inspectierapporten GGD

Goede rapporten van de GGD Amsterdam! Het afgelopen jaar zijn er meerdere onaangekondigde GGD Inspecties bij Kindercentrum Bio Kidz geweest. Ook nu mogen we weer trots mededelen dat we een goede beoordeling hebben gehad! Het onderzoek is uitgevoerd door de GGD Amsterdam, toezichthouder op de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Hieronder staat het inspectie rapport van september 2019:

Om het inspectierapport van Kindercentrum Bio Kidz te lezen, klik hier