Hoe werken wij

Pedagogische uitgangspunten

Triple P

Binnen Bio Kidz werken we met positief opvoeden volgens de methode van Triple P wat staat voor Positief Pedagogisch Programma. Dit is een gevarieerd ondersteuningsprogramma dat opvoeden gemakkelijker en plezieriger wil maken en is bedoeld voor ouders/verzorgers met kinderen van alle leeftijden. Wie u hier meer over weten? Bezoek dan de site van Triple P.

Over ons

Bij de keuze voor kinderopvang zijn kwaliteit, continuïteit en flexibiliteit tegenwoordig belangrijke factoren. Ouders kiezen voor kinderopvang die zo goed mogelijk past bij hun wensen en die kinderen – van klein tot groot – een stimulerende omgeving biedt waar ze met plezier naartoe gaan. Onze locaties worden door ouders en kinderen als zeer prettig ervaren. Iedere locatie is een plek waar ouders en kinderen graag komen; waar je je welkom voelt. Waar persoonlijke aandacht en plezier voorop staan. Onze goed opgeleide, ervaren en gemotiveerde pedagogisch medewerkers zijn het hart van onze organisatie. Samen met de kinderen maken zij elke dag tot iets bijzonders.

Bio Kidz biedt kwalitatieve opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Wij zijn gevestigd in Amsterdam west, aan de Hoofdweg 253 H.
Onze locatie is er een waar ouders en kinderen graag naartoe komen en zich thuis voelen. De kleinschaligheid, toegankelijkheid en gastvrijheid maakt dat Bio Kidz als een tweede thuis voelt en waar plezier wordt gemaakt. Bio Kidz biedt opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar in speciaal ingerichte ruimtes voor de verschillende leeftijden en ontwikkelingsfasen van uw kind. Het is onze taak om uw kind te begeleiden in de ontwikkeling en het functioneren in een groep. Onze begeleiding zien wij als verlengstuk en aanvulling op de opvoeding thuis.

Onze pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat uw kind zich bij ons geborgen voelt en het naar zijn zin heeft. Dat geeft u de mogelijkheid om met een gerust hart te gaan werken of studeren. Wij streven naar een vast team met maximaal drie vaste pedagogisch medewerkers per groep. Wij vinden continuïteit en regelmaat belangrijk voor kinderen en daarom bieden we hen tijdens de opvang voldoende veiligheid, structuur, oprechte zorg en geven wij hen voldoende aandacht.


Dagelijks naar buiten

Het beleid van Kindercentrum Bio Kidz is erop gericht dat kinderen spelend leren, zowel binnen op de groepen maar zeer zeker ook tijdens het buitenspelen. Wij helpen en ondersteunen kinderen graag bij de drang die zij hebben om (nieuwe) dingen te ontdekken, en daarmee hun wereld te vergroten. Buitenspelen is niet alleen goed voor de motorische ontwikkeling van kinderen, maar ook voor de sociale-, cognitieve- en mentale ontwikkeling. Om dit voor alle kinderen, vanaf de babygroepen tot de BSO, mogelijk te maken beschikt iedere locatie over een veilige buitenruimte.

Biologisch en verantwoord eten

Gezonde voeding is belangrijk, zeker voor kinderen in de groei. De basis voor zowel een goede voeding, als de ontwikkeling van het eetgedrag, begint al van jongs af aan. Het belangrijkste doel van gezonde voeding bij kinderen is het leveren van energie en voedingsstoffen, die een gezonde groei en ontwikkeling mogelijk maken. De Kinderster  biedt zoveel mogelijk variatie aan. Streven is dat elk eet Daarnaast wordt er vier keer per week warm geluncht. De maaltijden zijn afgestemd op de voedingsbehoefte van het kind. Samen met de voedingsdeskundige worden de menu’s opgesteld.

De kinderen starten ’s ochtends met een bekertje yoghurt met daarin rozijnen of dadels. Tijdens de lunch eten de kinderen een warme maaltijd in plaats van brood. De warme maaltijden worden dagelijks vers op de locatie door de groepshulp bereidt.

Na het middagdutje krijgen de kinderen een bakje met vers fruit, daarbij behoren ook zoete en frisse groentesoorten zoals komkommer, tomaat en paprika. Tot slot krijgen de kinderen aan het eind van de dag als tussendoortje crackers met zuivelspread en avocado.

Wij proberen al op jonge leeftijd zoveel mogelijk verschillende smaken en structuren aan te bieden. Op deze manier leren kinderen van jongs af aan verschillende smaken waarderen.

 

Veiligheid en gezondheid

Bij inrichten van de ruimtes binnen en buiten is rekening gehouden met zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen.  De meubels en materialen zijn kindvriendelijk en veilig. Om de veiligheid en gezondheid te garanderen wordt iedere 6 maanden een zogenoemde risico inventarisatie en uitgevoerd door management en pedagogisch medewerkers. De risico’s die geïnventariseerd worden, worden in het beleid Veiligheid en Gezondheid opgenomen en daarbij wordt ook beschreven welke maatregelen Kindercentum Bio Kidz neemt.

Tevens maken wij gebruik van een ongevallenregistratieformulier. Alle ongelukjes worden geregistreerd en meegenomen in het veiligheidsverslag. Daarnaast is op alle locaties een protocollenmap aanwezig. In deze map zit ons beleid met betrekking tot veiligheid en gezondheid en alle risico’s en maatregelen.

 

Ouderbetrokkenheid

Bio Kidz streeft naar een hoge ouderbetrokkenheid bij activiteiten en opvoeding waardoor ouders inzicht krijgen in de ontwikkeling van hun kind en zij thuis verder kunnen met dat waar de pedagogisch medewerkers mee begonnen zijn. Wij geloven erin dat het betrekken van ouders bij de ontwikkeling van een kind een positieve relatie tussen ouders en professionals te wegen brengt en hierdoor een gezamenlijk doel ontstaat. Dit doen wij door open en duidelijke informatieoverdracht bij het intakegesprek, een goede en duidelijke overdracht middels oudergesprekken en het bieden van tips gerelateerd aan opvoedingsondersteuning en thuisstimulering.

 

 

Klachtenreglement

In iedere organisatie gaat wel eens iets mis. Indien ouder(s)/verzorger(s) klachten hebben, is het van belang dat deze klachten zorgvuldig worden behandeld. In de meeste gevallen kunnen klachten met en door de direct betrokkene(n) worden opgelost. Voor situaties waarin dit niet mogelijk blijkt, kunnen ouder(s)/verzorger(s) zich richten tot de klachtencoördinator van de locatie. Kindercentrum Bio Kidz is vanaf 1 januari 2017 aangesloten bij de Geschillencommissie kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Dit is een onafhankelijke partij die klachten van ouders die niet met het management kunnen worden opgelost, te behandelen. Zie voor meer informatie de website: https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen/ .

Daarnaast is er een interne klachtenregeling voor de oudercommissie en de ouders. Deze kun u opvragen bij de locatiemanager.